Het Nieuwe Werken volgens Lande

Het Nieuwe Werken (HNW), je hoort het overal maar waar komt het nou vandaan en wat is het precies? Daarom even heel kort de achtergrond. Er spelen verschillende factoren een rol.

  • De enorme ontwikkelingen op het gebied van communicatie.
  • De steeds vagere scheidslijn tussen werk en privé.
  • De hoge prijzen voor grond en vastgoed.
  • De langere files.
  • De verwacht krapper wordende arbeidsmarkt
  • De veranderende mentaliteit (verwachtingen, wensen, gewoontes) van starters.
  • De verandering van organisatiestructuren van traditioneel hiërarchisch (harkvormig) naar een netwerkvorm (spinnenweb)

HNW speelt in op deze ontwikkelingen, het is manier van meegaan en aanpassen van de bedrijfsorganisatie om ook nu en in de toekomst te kunnen blijven bestaan. Een veel gehanteerde definitie is die van Dik Bijl: “Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter en plezieriger te maken voor zowel de mens als de organisatie”.


3 pijlers

HNW bouwt op drie pijlers waartussen een nauw samenspel plaatsvindt en die elk op hun manier essentieel zijn voor het slagen van Het Nieuwe Werken: de mens, de virtuele omgeving en de fysieke omgeving. Dat laatste is onze kracht.

Virtuele omgeving

Met de virtuele omgeving bedoelen we de ict-faciliteiten: laptops; telefoons; tablets; communicatiemiddelen; digitaal archief etc. Een goed ingerichte virtuele omgeving biedt de Nieuw Werkende vrijheid in zijn keuze hoe een doel te bereiken, hij kan dan altijd en overal bij alle benodigde gegevens.

Mens

De pijler “mens” staat voor de mentaliteit die HNW vereist, zowel van werknemer als werkgever. Omdat HNW stuurt op resultaat, is hoe de medewerker dit resultaat bereikt van ondergeschikt belang. Dat vraagt van leidinggevenden en medewerkers een andere rol dan wanneer op aanwezigheid gestuurd wordt. Het is een samenspel tussen coaching en het schenken van vertrouwen enerzijds en verantwoordelijkheidsgevoel en initiatief anderzijds.

Fysieke omgeving 

De fysieke omgeving is de 3e pijler, de inrichting van de werkomgeving. Tastbaar en essentieel. Hoewel het niet nodig is om meteen het hele kantoor op de schop te nemen, ook met kleine veranderingen kan je al veel bereiken. Een nieuwe inrichting volgens het HNW-principe geeft wel een belangrijk signaal af, zowel intern als extern. Volgens Lande draait een goed ingerichte fysieke omgeving niet alleen om effectiviteit en efficiency, maar weet deze medewerkers ook te motiveren en te inspireren. Hoe, dat hangt af van het soort bedrijf en de werknemers. Er is geen standaardrecept. 

Het inrichten van de fysieke omgeving van Nieuw Werkenden begint met het inventariseren van de wensen. Gaat het om een bedrijf dat zich openstelt voor flex-werkers van andere bedrijven en zzp-ers, of is de werkomgeving puur bedoeld voor de eigen mensen? Van welke werksoorten is er sprake? Lezen, bellen, schrijven, overleggen, presenteren, brainstormen, concentreren, maar ook pauzeren en ontspannen. Aan welke soorten werkplek is er behoefte? Stilteplek, vergaderruimte, plek voor kort overleg? Welke ruimtes zijn er? Kan een ruimte voor verschillende soorten werk gebruikt worden? Kantine en vergaderruimte? Woorden als kantine/vergaderkamer/directiekantoor passen daarom niet in dit concept. 

Het inrichten van een dergelijke werkomgeving vraagt om creatieve oplossingen, met tafels en stoelen alleen kom je er niet. Er zijn maatwerkoplossingen nodig die passen bij de organisatie, bij de medewerkers en bij de ruimte. Dat is precies waar Lande goed in is.


Lande & maatwerk 

Contact           Salespoints          Bibliotheek HR/3D