nl-NLen-US

Visie


Door technologie verandert werk, veranderen banen. Technologie zorgt voor innovatie in de markt, zorgt voor een combinatie van mens en techniek, waarbij de mens zorgt voor creativiteit en technologie voor efficiëntie.

Werknemers stimuleren

Werknemers moeten mee in deze technologische veranderingen. Dit vraagt om veranderingen in de werkomgeving zodat de werknemers gestimuleerd worden mee te veranderen en vooruit te gaan in hun eigen ontwikkeling om de technologische ontwikkeling bij te houden.

Optimale werkomgeving waarbij rekening is gehouden met de routing door kantoor.

Optimale werkomgeving

Wij willen werkomgevingen aanbieden in settings, meedenken waar het bedrijf heen gaat, de optimale werkomgeving aanbieden. Zodat mensen zich blijven kunnen ontwikkelen. Wij willen weten wat de uitdaging is waar het bedrijf voor staat en dat faciliteren qua meubilair. De setting die wij aanbieden moet iets doen voor mensen die daar werken. Een soort leerruimtes worden.

Het idee is geënt op wat leerlingen nu ook leren op scholen. Wij willen de leercurve, de ontwikkeling van de werknemer faciliteren.

Klantfocus

We willen niet puur focussen op producten, maar focussen op de wens van de klant en welke producten daar bij passen. Als de vraag komt: 'Wij willen een nieuw interieur.' Stellen wij de tegenvraag: 'Wat wil je precies veranderen?' Als je met meubilair het bedrijfsproces, houding medewerkers, capaciteiten/skills van medewerkers wil veranderen, dan is Lande de partner die je zoekt.

8 Settings om skills te ontwikkelen

Bij Lande onderscheiden wij 8 settings waar mensen bepaalde skills kunnen ontwikkelen. De Lande collectie is geschikt om al deze settings in te richten zodat medewerkers deze skills kunnen ontwikkelen. De 8 settings zijn:

Presenteren voor een maatwerk tribune met medestudenten

Presenteren

Leren presenteren, luisteren naar presentaties. Presenteren is een belangrijke kwaliteit/eigenschap die werknemers moeten ontwikkelen, willen ze nog relevant zijn in de toekomst. Hun doelen, realisaties helder en overtuigend presenteren.

Concentreren, even terugtrekken in de Rondo

Concentreren

Zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen om je terug te trekken en je te focussen op je werk. Je te concentreren, af te sluiten voor het geluid van de rest van het kantoor. De tegenbeweging van samenwerken.

Discussiëren in de 1st Class aan de Club tafel

Discussiëren

Open staan voor feedback om betere resultaten te boeken. Constructief kunnen discussiëren. Dit vraagt om een bepaalde setting voor 2 personen of een kleine groep. Ook dit is skill die werknemers/werkgevers moeten blijven ontwikkelen.

Ontmoet elkaar informeel in de 1st Class banken

Ontmoeten

Plekken voor samenkomst, korte ontmoetingen. Informeel bijvoorbeeld in een pantry. Maar ook formeel in een vergaderruimte. Kennis vergaren tijdens een ontmoeting is belangrijk voor de ontwikkeling van de toekomstige werknemer.

Brainstormen op de Toro

Brainstormen

Brainstormen, je creativiteit kwijt kunnen, een setting waar je je ideeën visueel kunt maken, vrij kunt denken. Een setting waar je deze skill kunt ontwikkelen. Je gestimuleerd wordt ´out of the box´ te denken.

Ontspannen potje pingpong op de Ping tafel

Ontspannen

Een setting waar je kunt ontspannen, tot rust komen, leuke zaken doen, afwisseling voor de geest. Dit vraagt om een andere setting, andere meubelen waardoor je tot rust komt, even kunt ontspannen om daarna weer fris aan het werk kunt gaan.

Medewerkers werken aan de Aluxx tafel, onder de Refinery lamp

Werken

Concreet werken. Achter je werkplek of bureau je werkzaamheden uitvoeren, gaat de komende jaren veranderen. Bureauwerk gaat veranderen door technologie. Is nu nog een bureau de basis van je werk. In de toekomst ga je nog meer rond bewegen, staand werken, afwisselend zitten en staan. Je moet kunnen veranderen van werkplek.

Ontvangstruimte met Dots Donut, Dots Curve en 1st Class banken

Gastvrijheid

Settings waar je interactie hebt met leveranciers en gasten. Waar je ze ontvangt, tijdelijk kunt laten wachten. Echt menselijk contact, dat gaat in de toekomst belangrijker worden, daar kan je als mens nog toegevoegde waarde leveren ten opzichte van technologie. Een setting als wachtruimte of ontvangstruimte.